Sự kiện ra mắt

Buổi giới thiệu và cung cấp thông tin về Trung tâm sẽ được tổ chức từ 10:00 – 11:30 sáng (giờ Hà Nội) vào ngày 23 tháng 6 năm 2022.

plastic bottle

Hãy tham gia sự kiện ra mắt trực tuyến cùng chúng tôi trong vòng 90 phút để tìm hiểu về Trung tâm Kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa Việt Nam (Trung tâm) và có thêm thông tin về những phiên thảo luận nâng cao năng lực tiếp theo. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và đặt câu hỏi cho các dối tác của chương trinh. đây cũng là dịp để bạn đóng góp vào việc khơi dậy và hỗ trợ những ý tưởng mới nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

Điều quan trọng nhất là bạn sẽ có thể trở thành một thành viên của Trung tâm và lên kế hoạch cho các hoạt động sắp tới.

Nội dung thảo luận tại phiên khai mạc…

– Mục đích thành lập Trung tâm và các đối tác.

– Tầm nhìn trong dài hạn của Trung tâm và các hoạt động trong năm 2022

– Cách thức mà Trung tâm đóng góp vào hệ sinh thái dổi mới sáng tạo trong lĩnh vực về nhựa

Bạn có thể đặt bất cứ câu hỏi nào cho phía ban tổ chức sau khi lắng nghe ý kiến từ các dối tác và các diễn giả khách mời khác.

Chúng tôi mong đợi sự tham gia của bạn!

*Ngôn ngữ tại sự kiện bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt

Hãy cùng xem lại Sự kiện ra mắt trục tuyến được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2022.

*Bạn có thể bật phụ đề video bằng tiếng Việt bằng cách chọn tính năng này [CC] ở góc dưới bên phải video.

screen shot of a recording