พลาสติกอินโนเวชั่นฮับประเทศไทยส่วนหนึ่งของ กลุ่มพันธมิตรนวัตกรรมพลาสติกลุ่มน้ำโขง

การลดขยะพลาสติก และความพร้อมในการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำบรรยายภาพ: ดร. แองเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย อมิเลีย ไฟฟิลด์ (Amelia Fyfield) ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการ CSIRO ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ดร.จุฬเทพ ขจรไชยกุล อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในพิธีเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรนวัตกรรมพลาสติกลุ่มน้ำโขง (Mekong Plastics Innovation Alliance) ประจำปี 2566 (ดาวน์โหลดที่นี่)

ไม่ว่าจะเป็นดึงหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์หรือการพิมพ์สามมิติที่นำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ นวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจมากมายจะถูกจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวันสาธิต Demo Day อันเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มพันธมิตรนวัตกรรมพลาสติกลุ่มน้ำโขง Mekong Plastic Innovation Alliance

เข้าร่วมฟังเรื่ิองราวเกี่ยวกับแนวโน้ม ความท้าทาย และวิธีแก้ปัญหาในการยุติขยะพลาสติก

โดยตรงจากนักนวัตกรรมหน้าใหม่ ศิษย์เก่าของ IPPIN รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรนวัตกรรมพลาสติกลุ่มน้ำโขง Mekong Plastic Innovation Alliance:

รัฐบาลออสเตรเลีย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2023

เวลา: 09.15 – 16.00 น. (GMT+7)

สถานที่จัดงาน: โซ บางกอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

9.15 – 09.45 น.ลงทะเบียน
09.45 – 10.15 น.กล่าวเปิดงาน  
10.15 – 12.00 น.ทีมนำเสนอผลงาน
12.30 – 13.00 น.พบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.ข้อมูลเชิงลึกจากภาคอุตสาหกรรม
13.45 – 14.30 น.ประชุมกลุ่มย่อย
14.30 – 15.00 น.กล่าวปิดงาน  
15.15 – 16.00 น.พบปะนักลงทุน (เชิญเท่านั้น)