โครงการเพื่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก

โครงการบ่มเพาะ IPPIN – ฉบับเต็ม  

ขยายผลโซลูชันของคุณและร่วมกำหนดอนาคตของนวัตกรรมพลาสติก! 

คุณมีแนวคิดที่จะลดขยะพลาสติกและสนับสนุนการหมุนเวียนของพลาสติกในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามหรือไม่? ขณะนี้เครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Plastic Innovation Network: IPPIN) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ! 

โครงการบ่มเพาะนี้เป็นโครงการออนไลน์แบบเร่งรัดระยะ 6 สัปดาห์ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงเดือนสิงหาคม 2566 โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลูชันของคุณผ่านแนวทางที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในตลาด ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมกับการฝึกอบรมรายสัปดาห์เพื่อการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ โครงการนี้ยังให้โอกาสในการพบปะและทำความรู้จักกับผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายและความร่วมมือแบบข้ามวัฒนธรรม โครงการบ่มเพาะนี้จะจบด้วยการนำเสนอผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของตนต่อคณะกรรมการเพื่อรับคำติชมและคำแนะนำ รวมถึงได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ Accelerator เพื่อนำวิธีการแก้ไขปัญหาของตนนั้นไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 

ปิดรับสมัคร: 18 มิถุนายน 2566, 23.59 น. (GMT +7) 
สมัครที่นี่เลย!

ใครควรสมัคร?   

โครงการบ่มเพาะนี้ได้รับการออกแบบมา เพื่อรองรับสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะพัฒนาแนวคิด ทีมวิจัย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่ต้องการปรับปรุงแนวคิด โครงการ หรือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่า ตามที่ศูนย์ในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม กำหนด 

ความท้าทายของโครงการนี้ คือ: 

 • ทางเลือกที่ยั่งยืนซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้พลาสติกในปัจจุบัน  
 • ปรับปรุงนวัตกรรมพลาสติกและคุณค่าของการใช้พลาสติกที่มากกว่าหนึ่งคร้้ง เพื่อพัฒนาโซลูชันแบบหมุนเวียน 
 • ให้อำนาจในการตัดสินใจผ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ 

คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากโครงการนี้? 

โครงการบ่มเพาะนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องมีการคัดเลือก โดยจะมีการคัดเลือกทีมหรือบุคคลตามความสามารถ และมีจำนวนจำกัด  

โครงการนี้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการคัดเลือกต้องทุ่มเทเวลาหกชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาหกสัปดาห์ เพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปในแต่ละสัปดาห์ โดยจะมีการฝึกอบรม และจบด้วยการนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการควรจะใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแนวคิดของตนนอกเหนือจากระยะเวลาฝึกอบรมในโครงการเพื่อพิสูจน์ว่าโครงการของตนพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการ Accelerator  

โครงการนี้จะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เรามีบริการล่ามเแปลภาษาสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม 

ระยะเวลาโครงการ 

โครงการบ่มเพาะ – 11 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2023  

Open allClose all
 • วันที่ 1: ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพรวมโปรแกรม ความคาดหวัง 
 • วันที่ 2:  การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) (การทำความเข้าใจ การสัมภาษณ์) 
 • วันที่ 3: การคิดเชิงออกแบบ (การเดินทางของลูกค้า (Customer journey) การสังเคราะห์) 

การทำแผนที่ระบบนิเวศ, Lean Canvas + การฝึกสอน 

การนำเสนอคุณค่า  Canvas + การฝึกสอน 

การนำเสนอผลงาน + การฝึกสอน 

สัปดาห์สำหรับการเตรียมตัวนำเสนอผลงาน+ การฝึกสอน 

ระยะเวลานำเสนอผลงาน– 15 ถึง 17 สิงหาคม 2566 (รอการยืนยัน) 

ทำไมต้องเข้าร่วมโครงการกับเรา? 

 • เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นความจริง: รับคำแนะนำ ข้อมูลอันมีค่า และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแนวคิดหรือการวิจัยของคุณให้เป็นโซลูชันที่จับต้องได้และพร้อมสำหรับตลาด 
 • ปรับปรุงชุดเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ: คุณจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้และการฝึกสอนรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของคุณ 
 • เชี่ยวชาญในการนำเสนอผลงาน: ฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานของคุณเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงผลกระทบและศักยภาพของแนวคิดของคุณแก่ผู้นำในอุตสาหกรรม 
 • ขยายเครือข่ายระดับนานาชาติของคุณ: เมื่อคุณเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับเรา คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยพลังของผู้ที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน ผู้ที่มีความหลงใหลในเรื่องพลาสติกหมุนเวียนเหมือนกัน และสามารถนำข้อมูลเชิงลึกจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพัฒนางานของคุณได้ 
 • เข้าสู่โครงการ Accelerator: ได้รับโอกาสในการพัฒนาแนวคิดของคุณในโครงการ Accelerator เพื่อเปลี่ยนแนวคิดหรือการวิจัยของคุณให้เป็นโซลูชันที่พร้อมสำหรับตลาดและสามารถนำไปขยายผลได้ 
 • ส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรใหม่   ก่อนหน้านี้ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ร่วมมือกับเครือข่าย CSIRO เพื่อพบปะพันธมิตรจากนานาชาติ และได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและโอกาสในการลงทุนของเรา 

คุณมีคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือไม่? 

โปรดตรวจสอบที่หน้า คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของเรา ที่นี่ หรือติดต่อออฟฟิศเสมือนจริงของเราในชั่วโมงทำงานเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและการช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมัครของคุณ 

ศูนย์เวียดนาม 

ลงทะเบียนเพื่อติดต่อออฟฟิศเสมือนจริงของเรา ที่นี่. 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ  

โครงการบ่มเพาะ เป็นโครงการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Plastics Innovation Network [insert link]) โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ภารกิจยุติขยะพลาสติก ของ CSIRO ซึ่งมีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียให้ได้ร้อยละ 80 ภายในปี 2573