IPPIN Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh 

Chủ đề: Thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn như một phần của việc thích ứng với biến đổi khí hậu 

Chú thích ảnh: Những người chủ sáng kiện, cựu học viên IPPIN, đại diện các cơ quan Chính phủ và đại diện các lĩnh vực công nghiệp hội tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Tìm hiểu xem rơm rạ có vai trò gì trong việc cách mạng hóa bao bì nhựa hoặc nhựa nhiệt dẻo tái chế in 3D có tiềm năng thay đổi công nghệ sản xuất như thế nào. 

Tìm hiểu thêm về những ý tưởng đổi mới sáng tạo và đa dạng, đồng thời ghi nhận được những thông tin quý giá từ góc nhìn của các cơ quan Chính phủ và các ngành về các xu hướng, thách thức và giải pháp về rác thải nhựa. 

Sự kiện do IPPIN Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức: 

  • Chính phủ Úc 
  • Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST)  
  • Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI)   
  • Đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP).   

Ngày: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 

Thời gian: 8h30 sáng – 3h45 chiều (GMT+7) 

Địa điểm: Novotel Sài Gòn Centre, Thành phố Hồ Chí Minh

08.30AM – 09.00AM Đăng ký  
09.00AM – 09.30AM Phát biểu khai mạc  
09.30AM – 11.30AM Trình bày kêu gọi đầu tư của các đội  
11.30AM – 12.30PM Ăn trưa 
12.30 PM – 01.15PM  Góc nhìn chuyên sâu về lĩnh vực nhựa 
01.15PM – 02.00PM Phiên làm việc nhóm 
02.00PM – 02.30PM  Phát biểu bế mạc 
02.45PM – 03.45PM Gặp gỡ nhà đầu tư (phiên làm việc kín)