Sự kiện kêu gọi đầu tư (Demo-day) – Mạng lưới Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương  

75% tổng lượng nhựa trên thế giới được sản xuất đã trở thành chất thải. Mạng lưới đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương (IPPIN) là một sáng kiến hỗ trợ các doanh nhân tạo tác động thông qua việc sử dụng sức mạnh của đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ để giải quyết vấn đề cấp bách toàn cầu này. 

Thông qua các chương trình đổi mới của IPPIN, chúng tôi đang nuôi dưỡng các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp sáng giá nhất trong khu vực để biến vấn đề rác thải nhựa thành các giải pháp tuần hoàn nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các tác động môi trường khác trong khu vực. 

Với các chương trình đang diễn ra ở Indonesia và khu vực Mê Công, sự kiện kêu gọi đầu tư của chúng tôi là cơ hội để các đội trình bày những ý tưởng đổi mới sáng tạo của mình ở quy mô quốc tế. 

Khám phá cách chúng tôi đang tạo ra tác động thực sự nhằm chấm dứt rác thải nhựa tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Hãy tham gia cùng chúng tôi để: 

 • Cổ vũ cho các đội toàn cầu và nghe những bài thuyết trình về những ý tưởng đột phá nhất khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, qua đó thấy được đổi mới sáng tạo có thể xây dựng khả năng phục hồi trước những thách thức môi trường như thế nào. 
 • Lấy cảm hứng từ các giải pháp bền vững và có thể mở rộng mới và mới nổi. 
 • Tìm hiểu thêm về cách thức nền kinh tế tuần hoàn đang hoạt động. 

Chi tiết sự kiện 

 • Tham dự: Miễn phí, nhưng cần phải đăng ký.
 • Hình thức: Tham gia trực tiếp (không có đường link họp trực tuyến).
 • Thời gian & địa điểm: 
  • Indonesia: Khách sạn Shangri La, Jakarta – 18 tháng 10 năm 2023 |
  • Việt Nam: Novotel Sài Gòn Centre, Thành pố Hồ Chí Minh – 27 tháng 10 năm 2023 | Đăng ký 
  • Thái Lan: SO/ Bangkok, Bangkok – 31 tháng 10 năm 2023 |